Odpustiť

PÔST-03 UT

Témou dnešnej liturgie slova je odpustenie. Vlastne to naše slovíčko „odpustiť“ je veľmi zaujímavé. Posúďte sami:
  • Najprv mi napadlo, že to súvisí s teplou vodou. Poznáte to, keď chcete umývať riad, musíte najprv odpustiť vodu, nechať tú studenú z potrubia vytiecť, aby sa dostala k slovu teplá. A hoci v Ježišovej dobe problém tohto druhu rozhodne nemali, lebo vodovody s ťažkosťami zvládli vodu studenú... predsa je tu dôležitá myšlienka: odpustiť znamená nechať odtiecť negatívnu skúsenosť, ktorú mám s druhým a vytvoriť tak priestor pre skúsenosť novú. Inak povedané: dať mu novú šancu.
  • Zaujímavé je to slovo aj vtedy, keď si ho rozložíme: od-pustiť. Teda pustiť druhého, toho, ktorý ma zraňuje, od seba.
  • Všimnite si to „pustiť“, je tam dôležité. Mnohokrát totiž nedokážeme odpustiť druhému práve preto, že nechceme, nie sme ochotní pustiť ho. Totiž ak ho pustím, nechám ho ujsť, zbavím sa príležitosti na pomstu.
  • A nakoniec: odpustiť je iné ako opustiť. 

Publikácie a pomôcky