Za koľko?

PÔST-06 ST: Mt 26, 14-25

Krátky dialóg Judáša s veľkňazmi. Čo by sme robili my na jeho mieste? Jasné, ja by som ho nepredal, nezradil za pár šupiek... To nie. Alebo?
Keby nedeľa bola bežným pracovným dňom a kvôli omši by si bolo treba zobrať dovolenku, to už by bolo iné... Voľba je jasná.
Judáš je v hraničnej situácii a vtedy sa ukázalo, čo je v ňom. My v nej nie sme. Našťastie. Dnes ešte nie.

Publikácie a pomôcky