Vstať, zobrať a ísť

VIA-01 A NE - Svätá Rodina: Mt 2, 13-15. 19-23

Vstať, zobrať a ísť – tieto tri slovesá sa dookola opakujú v dnešnom evanjeliu. Nečudo, veď je to evanjelium o rodine. A tam treba tiež každú chvíľu vstať, zobrať, ísť... Mamy vstávajú o tretej v noci, aby zobrali mlieko a plienku a išli nakŕmiť a prebaliť dieťa. A vlastne mnohé problémy v rodinách plynú práve z toho, že nechceme vstať, zobrať a ísť. Napríklad keď deti nechcú vstať od facebooku, zobrať smeti a ísť ich vyniesť. Však to poznáte.
Občas treba dokonca vstať, zobrať a utiecť, ako to vidíme aj v dnešnom evanjeliu: Jozef vstáva uprostred noci, berie dieťa a manželku a utekajú pred Herodesom. Ilegálne prekročia hranice a hľadajú azyl v Egypte.
Dôležité je rozlíšiť, kedy sa uteká pred problémom a kedy pred nebezpečenstvom, problémy totiž treba riešiť, nebezpečenstvu sa treba vyhnúť. Celkom dobrým kritériom rozlišovania je práve to spolu.
  • Keď človek uteká od problémov, zvyčajne to robím sám. Potom je jedno, či uteká k televízoru, počítaču, fľaši, práci alebo alternatívnym vzťahom... Uteká do svojho privátneho Egypta, v ktorom sa postupne stáva otrokom televízora, počítača, fľaše, práce či nemanželského vzťahu.
  • Naproti tomu útek pred nebezpečenstvom je motivovaný zámerom chrániť ostatných, chrániť rodinu. A v súčasnej spoločnosti je nemálo vecí, ktoré ju ohrozujú. A bude ich stále viac. Je to úloha hlavne pre otcov a mamy. V nebezpečenstve zoberte svoju rodinu a spolu utečte od toho, čo rozleptáva vaše vzťahy, tam, kde budete spolu v bezpečí.
  • Jozefova rodina nezostala v emigrácii navždy. Prišiel moment, keď bolo treba vstať, zobrať a vrátiť sa. A to hneď, ako bolo nebezpečenstvo zažehnané. Nesmieme zostať celý život utečencami.


Nakoniec to najdôležitejšie: rodina, ktorú si dnes berieme za príklad, nebola na to vstať, zobrať a ísť sama. Pri svojom rozhodovaní sa počítali so stabilným členom rodiny – s Bohom, ktorý býval medzi nimi. Boh môže bývať vo vašej rodine mnohorakým spôsobom (Písmo, Cirkev, sviatosti, modlitba, rozjímanie...). Počítajte s ním.

Publikácie a pomôcky