Stane sa...

ADV-01 PO

Stane sa v posledných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude vyčnievať nad pahorky do toho chrámu budú prúdiť zástupy pútnikov zo všetkých národov, jazykov a kultúr.
Izaiášovo videnie sa tak, ako ho asi pochopil on sám, doteraz nenaplnilo. Jeruzalemský chrám bol takmer pred dvetisíc rokmi zbúraný a dodnes zostal z neho len múr nárekov. A hoci do Izraela dnes prúdia tisíce ľudí zo všetkých krajín a národov, žiadne masové obrátenie sa celého ľudstva k pravému Bohu sa nekoná. Sú to zväčša len turisti!
Izaiáš hovorí, že sa to stane v posledných dňoch. Možno má na mysli čas pred koncom sveta ako ho poznáme. No pre nás kresťanov je teraz čas posledných dní – čas Cirkvi. A my sme tým putujúcim ľudom.

Posolstvo dnešného evanjelia ide ešte ďalej. Boh nečaká kým ľudia prídu. On sám chce prísť ku každému. Takú lekciu dostali Ježišovi súčasníci, keď bol ochotný ísť k rímskemu stotníkovi.

Ísť naproti tomu, ktorý k nám prichádza. To je jedna z adventných výziev.

Publikácie a pomôcky