Nezaslúžené dary

ADV-21.12.

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ pýta sa Alžbeta Márie. Nuž ničím. Vo verši pred evanjeliom sme spievali: „Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.“ A On príde. Nezávisle od našich zásluh. V dnešnej modlitbe dňa sme prosili nebeského Otca: „daj, aby sme dosiahli odmenu večného života, keď znova príde vo svojej sláve.“ Aj táto modlitba zrkadlí našu vieru: odmena večného života je Pánov dar. Nezaslúžený a nezaslúžiteľný!

Napriek tomu sú všetky tie naše „zásluhy“ potrebné. Nie že by zabezpečovali dar. Nimi sa stávame schopní dar prijať.

Publikácie a pomôcky