Čo všetko treba pripraviť...

www.qumran2.net

ADV-04 A NE: Mt 1, 18-24

Na detskej omši som sa pýtal, čo treba pripraviť, keď má narodiť, prísť na svet nový človek. Medzi odpoveďami boli samé dôležité veci: kočík, postieľka, plienky, cumlík, nočník, hračky a púder (asi mysleli nejaký zásyp na zadok, ale to som už pre istotu radšej ďalej nerozvádzal).
No Boh pred narodením svojho syna nepripravoval kočík ani plienky. Pripravoval ľudí. Dokonca celé stáročia. Nie že by plienky neboli dôležité. Ale ľudia sú dôležitejší. Preto neposlal archanjela do hypermarketu, ale k Márii, aby pripravil pre svoje dieťa matku. A k Jozefovi. Aby pripravil pre ňu manžela.
Anjel Jozefa uisťuje: "Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku." Manžel, ktorý v plnosti významu slova prijať prijíma svoju manželku, dáva tým prijatím to najdôležitejšie svojim deťom. Manželka, ktorá naplno vo všetkom s láskou prijíma svojho manžela, tým robí tú najdôležitejšiu pre svoje deti.

Publikácie a pomôcky