Vysoko nastavená latka

www.tomperna.org

19. marec: Svätý Jozef

Jozef nastavil latku naozaj vysoko. (1.) Písmo o ňom hovorí, že bol muž spravodlivý. Biblický výraz spravodlivosť je je podstatne širší a zahŕňa v sebe všetky čnosti - trvalé návyky pre konanie dobra. Takže Jozef bol čestný, statočný, cudný, láskavý, mierny, pokorný... a to všetko nie len občas. Boli to jeho trvalé návyky.
(2.) Matúš tiež o ňom hovorí: "Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel."  Urobil všetko, čo mu Pán prikázal a ako mu to prikázal.

Jozef nastavil latku nepríjemne vysoko. Ale to je vlastne dobre. Je to potvrdenie, že sa to dá. Že sa dá žiť čnostne a plniť to, čo Pán prikazuje.

Publikácie a pomôcky