Slepec

www.pastormoeller.blogspot.com
PÔST-04 NE A (B,C - fakult.)

1. Majú sa na ňom zjaviť Božie skutky! V ranokresťanských časoch zohrávalo rozprávanie o uzdravení slepého od narodenia dôležitú úlohu v príprave katechumenov na krst. Tak na východe ako i na západe sa táto evanjeliová perikopa číta vo veľkom pôste (v rímskom ríte na 4. pôstnu nedeľu, respektíve vo 4. pôstnom týždni). Katechumenom pripomína (ale i nám pokrsteným) pripomína, že máme očakávať Božie skutky, ktoré sa na nás v dôsledku krstu zjavia.

2. Ježiš šiel a videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Toto rozhodne nie je konštatovanie o nejakom ojedinelom, náhodnom stretnutí. Ježiš stretol človeka, slepého od narodenia. Teba. Mňa. To nie je žiadna metafora. Narodili sme sa ako slepí, neschopní vidieť Boha. Narodila si sa ako slepá a Ježiš prišiel práve preto, aby sa ťa dotkol. Daroval ti zrak.
Človek, ktorý sa narodil ako nevidiaci, nemôže ani len tušiť, čo to znamená vidieť. A s našou duchovnou slepotou je to ešte horšie. Takže čo spôsobuje?
  1. Neschopnosť vidieť svetlo, ktorým je Kristus. Ján to hovorí v prvej kapitole: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.“ To je slepota neviery, chodíme okolo Krista a nepoznáme ho. Máme o ňom dosť poznatkov, vedomostí. Ale mať vedomosti a poznať, to je veľký rozdiel.
  2. Z neschopnosti vidieť svetlo vyplýva neschopnosť vidieť druhých v Kristovom svetle a
  3. neschopnosť vidieť seba samých vo svetle Božích zámerov. Človek, ktorý sa nikdy reálne nevidel taký, aký naozaj je (v Kristovom svetle), si vytvára o sebe vlastný obraz. Lenže ten má zvyčajne pramálo spoločné s realitou. Ty naozaj nevieš najlepšie, kto si. Najlepšie to vie Kristus.
3. Urobil blato, potrel mu ním oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Tvoj rybník Siloe je krstiteľnica. Krst - dielo Ducha Svätého, ktorý ťa urobil vidiacim.

4. Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“ Slepý už nie je slepý. Už sa mu otvorili oči. Teraz sa musí učiť, čo to vlastne vidí. Potom začne žiť novým spôsobom života. Životom vidiaceho. Ozaj žiješ novým spôsobom života?

5. Ježiš sa ho spýtal: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ešte pozná Krista len tak hmlisto. Potrebuje sa s ním stretnúť znova. Kristus sa ťa dotkol. V krste ťa Duch Svätý urobil vidiacim. Ale jedno stretnutie nestačí. Poď ďalej. Pros ho, aby ťa vyhľadal, postavil sa pred teba a konfrontovať ťa s najdôležitejšou otázkou tvojho života: „Ty veríš v Syna človeka?“ Čo mu odpovieš?

Publikácie a pomôcky