Príhovor pre deti / Rekonštrukcia má zmysel!

PÔST-06 NE Kvetná B (f)

Naša pôstna rekonštrukcia cesty skončila. Pribrzdili sme na 40 (Popolcová streda), zastavili sme sa v púšti (1. pôstna nedeľa), Otec nás upriamil na Ježiša (2. pôstna), reagovali sme na pozvanie zmeniť zmýšľanie (3. pôstna), na svoj život sme si začali svietiť Kristom (4. pôstna), urobili sme rozhodnutie na vybrať si križovatkách života kríž (5. pôstna nedeľa).
Cesta je zrekonštruovaná. Ale kam vedie? Na kopec krížom. A tu akoby končila. Slepá ulica.
Vlastne nie! Kríž je cestou k Otcovi!


____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky