Učte sa robiť dobro!

PÔST-02 UT

Ježiš sa ostro vymedzil voči farizejom a zákonníkom. Hovorí: "Robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú."
1. Hovoria správne! Urobte a zachovajte všetko, čo vám povedia. Len si z nich prosím vás neberte príklad.
2. Iba hovoria! A tu je problém. Podľa toho, čo o nich vieme, väčšinu rozhodne nemožno obviniť ani z konania zla, ale ani z nečinnosti. Robili veľa dobrého a zbožného.
V prvom čítaní hovorí Pán cez Izaiáša: „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro..."  To všetko určite robili, obmyli sa, očistili, odstraňovali zlobu zmýšľania, prestali robiť zlo, robili kopu dobrého...
Lenže nie každé dobro je aktuálne dobré vykonať. Kedy áno a kedy nie, to sa musíme učiť. Vlastne to tam zaznieva: "učte sa robiť dobro!"
Pripomína mi to Petra, Jakuba Jána z nedeľnej evanjeliovej perikopy. Sú s Ježišom na vrchu Tábor, zažili jeho premenenie a hneď chcú niečo robiť. Postavme tri stánky, hovorí Peter. Už majú plán: kultové miesto, liturgia, obety, púte... Chcú hneď robiť niečo, čo je bezpochyby dobré. A čo na to Boh? Z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho!"  

A tak tu máme ďalšiu verziu trojbodového pôstneho programu: 1. prestaňte robiť zlo, 2. počúvajte Krista, 3. robte dobro, ktorému ste sa od neho naučili.   

Publikácie a pomôcky