Bartimej

Začnem od konca: Ježiš povedal slepému Bartimejovi: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A on hneď videl a šiel za ním po ceste.
Bartimej toho v živote veľa nenachodil. Je slepý žobrák, čo sa každý deň musí nejako dotackať zo svojej chatrče na miesto pri mestskej bráne. A večer naspäť. Inam sa sám nedostane. Aj Bartimejovej ruky sú nejaké ochabnuté. Nečudo, veď väčšinu života ich má len natrčené v očakávaní, že niečo do nich dostane.
Kristus nie je žiadny púťový mastičkár. Keď uzdravuje, tak to robí širokospektrálne a s konkrétnym zámerom. Ježiš uzdravuje jeho oči, aby mohol používať ruky i nohy.
Výraz vidieť môže byť aj synonymom pochopiť, uveriťísť po ceste za niekým zase môže znamenať nasledovať ho, stať sa jeho nasledovníkom. Bartimej stojí pred Ježišom. Okrem toho, že mu Ježiš práve daroval zrak, Bartimej zrazu pochopil, koho to vidí, uveril mu a stáva sa kresťanom.

Človek, ktorý nevychádza k druhým, len k nim natŕča ruky v očakávaní, že niečo dostane, je pravdepodobne slepý. A medzi nami kresťanmi je v tomto zmysle veľa slepcov. Poznáš takého kresťana? Ježiš dnes hovorí: "Zavolajte ho!" Sprostredkuj mu stretnutie s Kristom!
A čo tvoje nohy, ruky a oči? Si členom Cirkvi vychádzajúcej alebo vysedávajúcej? Možno je problém s očami, možno len nevidíš, kam a kade ísť, komu a ako poslúžiť... Všimni si Bartimeja. Vytrvalo kričí: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" A keď ho Kristus zavolá, neváha a beží k nemu.
Apropo krik. V príbehu máme ešte jednu skupinu "nevidiacich". Nevidia, lebo nechcú vidieť, že Bartimej sa potrebuje dostať k Ježišovi. A tak ho okrikujú, aby mlčal. Do tejto Cirkvi zavadajúcej dúfam patriť nechceš. Vieš, je nemálo takých, ktorí sa nevrátia ku Kristovi, lebo im niekto zavadzá. Napríklad svojimi rečami.

V prvom čítaní zaznieva výborná správa. Boh cez Jeremiáša hovorí: "Privediem ich späť; Bude medzi nimi slepý i chromý, spolu ťarchavá aj rodička: vráti sa sem veľké spoločenstvo." Každý sa môže vrátiť, Boh nikoho neodpísal, ani slepých, ani chromých, ani tehotné, ani mamy s malými, vyrušujúcimi deťmi. Každý môže prísť, postaviť sa pred Ježiša a počuť tie slová: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila!" Každý môže prísť a nasledovať Krista po ceste.
Choďte im povedať: "Vstaň, neboj sa, Ježiš ťa volá!"

Publikácie a pomôcky