Bartimej...

CR 30 NEB

Mám rád Jeremiáša. Jeremiáš je neúspešný prorok. Boh mu dá vidieť blížiacu sa pohromu i východisko. Dopredu vidí, že prídu nepriatelia, rozvrátia krajinu a ľud odvlečú do zajatia. Burcuje, volá k obráteniu, ale bez úspechu. Keď to konečne príde, Jeremiáš je deportovaný s ostatnými. A Boh znova cez neho hovorí. Ohlasuje, že to všetko skončí, že raz sa vrátia domov. Všetci. Pre každého existuje cesta návratu. "Hľa, privediem ich späť zo severnej krajiny a z končín zeme ich zhromaždím. Bude medzi nimi slepý i chromý, spolu ťarchavá aj rodička: vráti sa sem veľké spoločenstvo.“
Pre každého existuje cesta návratu. Každý sa môže vrátiť. A to platí aj pre nás: neexistuje a nikdy nebude existovať človek, ktorý by nemohol prísť k Bohu. Nech má na rováši čokoľvek. Nech je akýkoľvek. Nech si akýkoľvek.

Mám rád aj Bartimeja. Pretože tak sa tak veľmi chce stretnúť s Kristom. Pretože sa nenechá zakríknuť. Pretože využije jedinú šancu, ktorú dostal. Bartimej je slepý. Celé dni sedí pri mestskej bráne a žobre. Väčšina ľudí zrejme okolo neho prejde bez povšimnutia, úporne sa snažiac nevidieť žobrajúceho slepca. Keď Ježiš prechádza mestskou bránou, chopí sa jedinej šance, ktorú má. Kričí: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!"  Bartimej chce vidieť. A verí, že odpoveďou na túto jeho túžbu je Kristus. Ježiš sa ho dotkol. Vrátil mu zrak a Bartimej sa vrátil z "vyhnanstva", z izolácie slepoty.

Rok milosrdenstva, ktorý vyhlási Svätý Otec František 8. decembra má byť časom uzdravujúceho stretnutia s Kristom pre tých z nás, ktorí nevidia, ktorí sú pre hriech či zlyhanie na okraji kresťanského spoločenstva.

Rozprávanie o Bartimejovi je rozprávaním o nás. A tak sa musí každý z nás pýtať, kde sa v ňom nachádza. Môžem byť medzi tými, ktorým Bartimej nestojí ani za súcitný pohľad. Môžem sa nájsť medzi tými, ktorí ho okrikujú. Alebo snáď patrím k tým, ktorí povedia: "Neboj sa, vstaň, volá ťa!" Alebo sa vidím na mieste Ježiša, ktorý neštíti dotknúť slepého žobráka. Alebo mám dosť pokory priznať slepého Bartimeja v sebe?
Môžem byť kresťanom, ktorému sú ukradnutí bratia a sestry, čo sa vzdiali od Krista, ktorí žijú ako slepí... Môžem byť dokonca prekážkou ich uzdraveniu. Alebo môžem pri nich stáť a podporovať ich.

Ak si Bartimej, volaj s Bartimejom: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" Ak poznáš Bartimeja, oslov ho a priveď ku Kristovi. Povedz mu:  "Neboj sa, vstaň, volá ťa!" 

Publikácie a pomôcky