Boh nie je zlatá rybka

CR-27 ŠT

Pri modlitbe samozrejme nejde o to, aby neodbytný človek toľko pílil Bohu uši, až sa obmäkčí. Boh nie je ani tvrdohlavý, ani lenivý, a ani nahluchlý. No občas to robí, nechá nás hľadať a klopať, zdanlivo bez odozvy, no vždy s nejakým zámerom. Napríklad aby sme porozmýšľali, či to, čo žiadame, naozaj potrebujeme, či je to také nevyhnutné, či o to vôbec stojíme. Či to má pre nás takú cenu, že vydržíme čakať. Aké bude mať dôsledky, keď sa nám naše želania splnia. Alebo ako sa zachováme, keď Boh naše očakávania nenaplní. Pretože Boh nie je zlatá rybka.

Poznáte tie rozprávky, v ktorých nejaký človek dostane prísľub splnenia troch želaní. Je jedno, či to majú na svedomí zlaté rybky, tajomné víly, alebo čerti, čo sa dostali do úzkych, výsledok je vždy rovnaký: človek je najvďačnejší za tretie želanie, pretože ním môže dať zase všetko do poriadku, do pôvodného stavu predtým, ako vyslovil prvé želanie. Má to samozrejme nesporný pedagogický význam, ale človek nakoniec odchádza s prázdnymi rukami.

Ešte že Boh nie je zlatá rybka. Je nebeský Otec, ktorý dáva Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

Publikácie a pomôcky