Prvá cena

Sv. Benedikt, patrón Európy

Na prvé počutie je zrejmé, že Ježišova odpoveď Petrovi je prísľubom bohatej odmeny pre tých, ktorí, ako Peter, "opustili všetko a išli sme za" Kristom. Ale nie to len prísľub. Svojím spôsobom je to aj varovanie. A rozlišovanie.

Varovanie. "Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac." To je dobrá správa pre tých, ktorí si bratov, sestry, otcov, matky, deti, domy a polia cenia vysoko a ich opustenie je pre nich boľavou obetou. Ale je to výstraha pre človeka, ktorý chce len ujsť od náročných vzťahov (rodina) alebo nepríjemných povinností (domy a polia). Pretože v spoločenstve Cirkvi získa novú rodinu, oveľa väčšiu. A tiež plnú komplikovaných ľudí a nepríjemných povinností. Uznajte, upratovať jeden dom je nič v porovnaní s upratovaním stovky domov. A presne pred tým Ježiš varuje keď hovorí, že dostaneme "stonásobne viac." 

Poznámka: Občas ujsť treba, niekedy nie je iná možnosť. Preto je len zvýraznené.

Rozlišovanie. "Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac." Ježiš hovorí o opúšťaní súrodencov, detí a rodičov. Nehovorí nič o opúšťaní manželiek a manželov. Ani v tomto smere nedáva žiaden prísľub. Manželstvo je výnimočné. Je na celý život. Opustiť manželku alebo manželka pre Krista, to je niečo, čo by Ježiš neprijal.

Prísľúbenie. Skutočným prísľubom v našom príbehu nie je znásobenie počtu súrodencov alebo detí, ani rozmach bohatstva. Skutočným Ježišovým prisľúbením je niečo oveľa dôležitejšie. Kristus sľubuje, že kto prinesie obetu opustenia, "bude dedičom večného života." To je prvá cena. To ostatné sú skôr ceny útechy. Čím sa nechce povedať, že nie sú dôležité.

Obrázok od Dee z Pixabay.

Publikácie a pomôcky