Choďte!

Veľkonočný pondelok


A tak je tomu dodnes, máme tu tri skupiny ľudí: 1. Tých, čo počúvajú Ježiša a snažia sa čím viacerým jeho bratom a sestrám zvestovať, kde ho môžu uvidieť. 2. Tých, čo šíria nezmysly, majúc pritom jediný, dosť zlomyseľný zámer. 3. A napokon tých, ktorí zatiaľ nepatria ani k jedným, ani k druhým. Tých je najviac.

A práve tá tretia skupina je dôležitá, to sú totiž Ježišovi bratia a sestry, ktorých máme ísť pozvať na stretnutie s Ježišom. Znova. Už dnes.


Publikácie a pomôcky