Rodinná katechéza / Ôsmy deň

Biblická katechéza na II. veľkonočnú nedeľu

Úvod

  • Na úvod použite prvých päť snímkov prezentácie. Je na nich apoštol Tomáš, zmorený a nešťastný (sn. 2), obklopený apoštolmi, ktorí ho povzbudzujú (sn. 3), no on sa uzatvára do smútku a preto nezbadá, že Ježiš prichádza (sn. 4). Ježišova prítomnosť ho vyľaká (sn. 5), prevrhne stoličku a spadne na zem. Deťom zatiaľ nepovieme, že je to Tomáš, ani že sa v ten deň konečne stretol s Ježišom. Na to prídu snáď aj sami po prečítaní evanjelia.

Dnes sa porozprávame o mužovi, ktorý spadol na zadok. A bol z toho veľmi rád, pretože len krátko predtým bol veľmi smutný.

Jeho kamaráti (zostalo mu ich desať) ho povzbudzovali, ale on ich vôbec nepočúval. Stále fňukal: „Už ho nikdy neuvidím! Ani som sa s ním nerozlúčil. Veľmi mi chýba! Prečo sa to stalo? Kam odišiel?“

Kamaráti mu hovorili: „On je späť! Videli sme ho, navštívil nás a  zasa príde.“ Ale on si len mlel to svoje.

O týždeň bol zase s nimi. Zase sedel zmorený na tej svojej stoličke a nevnímal svet okolo seba. V jednej chvíli to všetkým prišlo náramne smiešne, pretože prišiel ich priateľ s veľkým „P“.

A tak náš smutný muž spadol zo stoličky. A bol rád.

Ale poďme pekne po poriadku. Aby sme jeho príbeh pochopili, musíme sa vrátiť o týždeň dozadu.

Evanjelium


  • Jeden z dospelých prečíta nedeľné evanjelium (Jn 20,19-31), text nájdete aj na lc.kbs.sk. Pri čítaní môžete využiť prezentáciu (sn. 6-11).

Rozhovor s deťmi

  • 1. Prečo bol Tomáš smutný? Deti teraz doplnia menu smutného muža. Porozprávajte sa o dôvodoch Tomášovho smútku.
  • 2. Čo urobili apoštoli, aby Tomáša potešili? Teraz už vieme, že tí desiati kamaráti sú apoštoli (12 mínus Judáš a Tomáš :-). Čím sa ho snažili potešiť? Radostnou správou, že videli Ježiša, že on žije.

Apoštolom sa síce nepodarilo Tomáša presvedčiť, že Ježiš žije. No jedna skvelá vec sa im podarila – dokázali ho presvedčiť, aby prišiel tam, kde Ježiš určite bude.

  • Doplniť chýbajúce slová na sn. 16.

Úloha na nasledujúci týždeň

Urobte to tak, ako ako apoštoli: 

1. Vyhliadnite si niekoho, kto je smutný.

2. Potešte ho rozprávaním o tom, ako Ježiš vstal z mŕtvych. Môžete mu porozprávať o Tomášovi, alebo o Márii Magdaléne či o Petrovi a Jánovi, ktorí bežali k prázdnemu hrobu.

3. Pozvite ho na stretnutie s Ježišom už budúcu nedeľu vo vašom kostole.

  • Môžete z toho (body 2 a 3) urobiť aj krátke video. Zaveste ho na Facebook alebo YouTube a zdieľajte všetkým, ktorí sú ako Tomáš a potrebujú počuť tú najlepšiu správu, totiž že Ježiš vstal z mŕtvych. A pošlite ho aj na tvojstrominfo@gmail.com

Publikácie a pomôcky