Nadpis...

VIA - Krst Pána

Dnešné evanjelium má v lekcionári nadpis: "Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo."
Prvá vec, ktorá sa ma na tom slove dotkla, bolo práve to "otvorilo sa nebo". Krst otvára nebo, z neba zostupuje na pokrsteného Duch Svätý a zaznieva Otcov hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
Niečo veľmi podobné sa deje pri každom slávení krstu. Krst otvára nebo, a pokrstený môže vstúpiť. Krst tiež otvára sviatostnú cestu Duchu Svätému a on, už nie v podobe holubice, ale vo vkladaní rúk a v znaku pomazania krizmou, zostupuje na pokrsteného. Do tretice krst otvára nebo a človek sa stáva milovaným synom či dcérou Nebeského Otca. Inak synom či dcérou, ako Ježiš, lebo naše synovstvo adoptívne. No aj keď inak, sme nemenej milovaní.

A čo ďalej?
"Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo." Takýto nadpis vedie k otázke: "A ďalej?" Poznáme to z evanjelia: "Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." Potom ho Duch Svätý viedol na púšť, aby sa tam 40 dní postil. Potom sa presťahoval do zastrčeného kúta krajiny, odkiaľ utekal, kto mohol. Začal svoju verejnú činnosť, učil, uzdravoval, kriesil mŕtvych, sýtil hladných, chodil po vode. Zatkli ho, umučili, popravili. A on vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a vládne po pravici Otca. A vďaka tomu všetkému je nebo otvorené pre každého, kto o to stojí.

Lenže takto som to nemyslel. Možno treba pre lepšie pochopenie vetu trochu upraviť. Napríklad: Keď boli Fero, Mišo, Zuza, Mária, Hortenzia... pokrstení, otvorilo sa nebo, stali sa adoptívnymi deťmi Otca, prijali znak Ducha Svätého v birmovaní. A čo ďalej? 
Modlím sa teraz za jednu našu slečnu, pobirmovanú v našej farnosti pred necelými tromi mesiacmi. Jej brat mi toť skoro privodil infakrt. Je to také prostoreké chlapča. Prišiel si vypýtať DVD s fotkami z birmovky svojej sestry. Keď som sa spýtal, prečo nepríde sama, povedal mi, že jeho sestra už do kostola nechodí. A že aj tie fotky chce vlastne len mama.

Neviem, čo sa jej stalo. Ale viem, čo sa stať malo. Viem, ako to má, trebárs po birmovke, pokračovať ďalej. Pekne to vyjadril apoštol Pavol v liste Títovi: "Milovaný, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch."

Keď si bol pokrstený, keď si bola pokrstená, Cirkev sa modlila za teba a otvorilo sa nebo. Čo bude ďalej, závisí od teba.

Publikácie a pomôcky