Paradoxy

wikimedia.org

Panny Márie Bohorodičky

Vianoce sú plné paradoxov:

  • Boh vstúpil do maštale, aby ľudia mohli vstúpiť do neba.
  • Boh sa stal synom človeka, aby sa ľudia mohli stať adoptívnymi Božími synmi a dcérami.
  • Boh sa stal človekom, aby vykúpil ľudí z otroctva.
  • Boh sa stal malým ako my, aby sme my mohli vyrásť.
Boh, Boh, Boh... Všetko to začal on. On je prvý, on má iniciatívu. Vďaka Bohu ;-)

Čo s tým? Dnešné evanjelium môže byť celkom dobrým návodom či plánom na celý rok, ktorý máme pred sebou.

1. Pastieri sa poponáhľali... Aj ty, aj ja budme mať určite aj v tomto roku tendenciu ponáhľať sa. Vtom nie je problém. Otázka je kam. Pastieri sa náhlili do Betlehema, čo znamená Dom chleba. Náhlili sa k rodine, k Ježišovi. A vlastne do neba, lebo nebo je tam, kde je Kristus. Ponáhľaj sa k zmysluplným cieľom.
2. Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Čo nosíš vo svojej hlave a srdci? Je to to niečo cenné, alebo niečo, čo nemá hodnotu a len ťa zaťažuje? Milé spomienky, alebo trpkosť? Radosť, alebo zlosť? Zachovávaj vo svojom srdci všetko, čo má cenu. Ostatné odhoď, pôjde sa ti životom ľahšie.
3. Mária premýšľala. Rozmýšľanie akoby sa v našej spoločnosti nosilo stále menej. Na stále viac vecí máme odborníkov a stroje. A v najhoršom sú tu google a wikipedia... Rozmýšľaj. Je tak veľa vecí, nad ktorými vôbec nemusíme uvažovať, lebo to za nás urobia odborníci alebo technika. A to je výborné, lebo sa môžeš sústrediť na to, čo je najdôležitejšie. 
4. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha. Všetko skončí. Aj Vianoce, aj dovolenka, aj návštevy... a príde čas vrátiť sa. Niekto domov, niekto do práce, niekto do školy. Tak je to v poriadku, ak sa vrátiš premenený. Ako pastieri, ktorí sa "vrátili a oslavovali a chválili Boha." Stavím sa, že sa im všetci čudovali. Stavím sa, že sa pastieri vrátili zmenení. Si pripravený na zmenu?

5. Po ôsmich dňoch... dali mu meno Ježiš. Dnes je ten ôsmy deň, deň voľby mena. Dali mu meno Ježiš, JHWH je spása. To preto, aby sme pamätali, že Boh je riešením:
  • Boh vstúpil do maštale, aby ľudia mohli vstúpiť do neba.
  • Boh sa stal synom človeka, aby sa ľudia mohli stať adoptívnymi Božími synmi a dcérami.
  • Boh sa stal človekom, aby vykúpil ľudí z otroctva.
  • Boh sa stal malým ako my, aby sme my mohli vyrásť.

Publikácie a pomôcky