Bratia, bojme sa, aby azda...

comunita-abba.it

CR-01 PI

Autor Listu Hebrejom uvažuje nad Žalmom 95. Boh v ňom na adresu šomrajúcich vzbúrencov hovorí: "Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja." Vysvetľuje, že vojsť do pokoja tu znamená vstúpiť do hlbokého vzťahu s Bohom, ktorý v siedmy deň stvorenia žasne nad svojím dielom. Dnes by sme možno povedali, že nevstúpia do večnej nedele, s Pánom, pri jeho stole(?).
Najviac ma však zaujal prvý verš: "Bratia, bojme sa, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja!" To bojme sa, aby nikto nezaostal. Bojme sa, aby každý kto môže vojsť, vošiel do toho pokoja.

Táto jeho výzva mi pripomenula tých štyroch z dnešného evanjelia, ktorí sa báli o svojho priateľa, blízkeho, či suseda... A podstúpili veľkú námahu preto, aby mohol byť s Kristom, aby mu boli odpustené všetky hriechy.  

Boj sa o každého. Boj sa, aby nezaostal... A ak treba, spoj sa s inými a trebárs ho aj odneste do Pánovho pokoja.

Publikácie a pomôcky