Moc? A načo?

sveto-pismo.net

CR-01 UT

Ľudia v Kafarnaumskej synagóge žasli nad Ježišom. Nebol prvý, ani posledný, koho počuli kázať. Každú sobotu sa tam predsa schádzali, aby počúvali Božie slovo a jeho výklad. Vyhodnotili to tak, že Ježiš ich "učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci." 
O Ježišovej autorite a o prameni moci, ktorú kafarnaumčania vycítili, hovorí dnešné prvé čítanie z Listu Hebrejom, keď na Ježiša vzťahuje slová ôsmeho žalmu. To Otec Ježiša ovenčil slávou a cťou a položil mu všetko pod nohy.

Lenže tie slová žalmistu možno vztiahnuť tak trochu aj na teba. Aj ty si stvorený "len o niečo menší od anjelov". A aj teba Pán ustanovil za vládcu nad niektorými dielami svojich rúk. Veď ti dal autoritu nad stvorenia, zvlášť nad tvojimi deťmi a tými, ktorí sú ti nejakým spôsobom zverení.
Učíš ich inak, ako zákonníci? S láskavou autoritou? Pamätaj, že ono nejde ani tak o uplatňovanie tej moci, ako skôr o to učenie ;-) 

Publikácie a pomôcky