Kto je to ten Ježiš?

www.fartore.sk

VIA- 09. december

Liturgické čítania tohto týždňa každý deň rozširujú a prehlbujú tému Zjavenia Pána. Každý deň nám odhaľujú novú odpoveď na otázku: Kto je Ježiš.
 • Na sviatok Zjavenia Pána sme sledovali, ako Boh zjavil Ježiša, Kráľa kráľov, zástupcom pohanských národov, mudrcom z východu. Oni dlho putovali, aby mu priniesli dary a vzdali úctu, aká patrí len Bohu.
 • Hneď na druhý deň (07.01.) sme mali možnosť spoznať Krista Kráľa, ktorý prichádza na okraj, perifériu, medzi ľud kráčajúci v temnotách, do Galiley pohanov.
 • Predvčerom (08.01.) nám evanjelium cez rozprávanie o zázračnom rozmnožení chlebov zjavilo Krista Kráľa, ktorý má moc postarať sa o svoj ľud.
 • Včera (09.01.) sme v evanjeliovom rozprávaní sledovali Ježiša, ktorý má pevnú zem pod nohami aj keď práva kráča po rozbúrenej hladine Galilejského mora. Žiadna mátoha, ako v prvej chvíli vykríkli prestrašení učeníci. Kráľ kráľov, ktorý má moc nad stvorenstvom i nad prírodnými zákonmi. Napokon, veď skrze neho bolo všetko stvorené, ako to vyznávame v Nicejsko-carihradskom Symbole.
 • Dnes (10.01.) Božie slovo, dávne Izaiášovo proroctvo, naplnené v Nazaretskej synagóge, zjavuje Ježiša ako Pánovho Pomazaného, po hebrejsky Mesiáša, po grécky Krista. Kráľa, proroka a kňaza.
 • Zajtra (11.01.) budeme svedkami jeho moci aj nad tým, čo je pokrivením, pokazením či znetvorenením Božieho plánu. Evanjelium nám zjaví Krista ako Kráľa, ktorý má moc uzdravovať . Nie len malomocných.
 • A pozajtra (12.01.) potvrdí Ján Krstiteľ, že v Ježišovi spoznal Krista - Mesiáša. 
 • A napokon v nedeľu Krstu Pána sa otvorí nebo a v evanjeliu zaznie Boží hlas s tým naväčšou bodkou Zjavenia, slovami: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
Kto je Ježiš?
 • Ježiš je Kráľ nad kráľmi, správne to pochopili tí mágovia z východu.
 • Ježiš je Kráľ, ktorého neodradí žiadna maštaľ, žiadna periféria. On vyhľadáva svoj ľud, nech už sa borí v akomkoľvek hnoji alebo temnote. Hľadá ťa.
 • Ježiš je Kráľ, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Žiadna mátoha, ale ten, ktorého vietor i more poslúchajú.
 • Ježiš je Kristus, Pomazaný, Mesiáš. Proste ten, ktorý je riešením a východiskom. Alebo, ak chceš, ten, ktorý je Cesta, Pravda a Život.
 • Ježiš je Kráľ s mocou uzdravovať, naprávať a premieňať. Vyhľadaj ho.
 • Ježiš je milovaný Syn Otca. A s tebou chce urobiť niečo podobné. Už si a jeho mocou a svojím pričinením sa môžeš každý deň stále hlbším spôsobom stávať milovanou dcérou, milovaným synom Matky Cirkvi i adoptívnym synom či dcérou Otca. 
Čo robiť? Pre začiatok to, čo tí múdri muži z východu. Oni otvorili svoje pokladnice, ty otvor svoje vnútro, a daruj mu to najcennejšie, čo máš. Potom sa skloň, vzdaj mu úctu a uznaj ho za Pána nad svojím životom. Znova.

Publikácie a pomôcky