Miesto je pripravené...

VN-05 NEA

"Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa", povzbudzuje Ježiš v dnešnom evanjeliu a ohlasuje radostnú zvesť: "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov... Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe." Miesto v Dome Otca máš isté, ostatné už závisí viac menej od teba.

Ježiš tu hovorí o našom mieste v nebi, ktoré urobil prístupným svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Dnešné evanjelium je súčasťou jeho rozlúčkovej reči pri Poslednej večeri a cieľom bolo posilniť učeníkov pre chvíle, ktoré onedlho nastali.

Ale druhé čítanie pridáva ešte iný kľúč k čítaniu evanjelia. Peter tiež používa obraz domu. Ale nehovorí o príbytkoch. Povzbudzuje: "Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu."  

V jeho prirovnaní je domom Cirkev a Peter nabáda, aby sme si v nej našli svoje miesto. Pozor, nie len teplé miestečko na sedenie, ale miesto v múre. Ako kamene, bez ktorých by bola stavba oslabená, vratká, deravá... 

V prvom čítaní počúvame o tom, ako sa s niečím takým vysporiadali v Jeruzalemskej cirkvi. Zdá sa, že i tam v jednom momente priveľmi narástol počet tých, ktorí mali svoje miesto na sedenie a ďaleko prevyšoval počet tých, ktorí zaujali aj miesto v službe. "V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy", hovoria Skutky apoštolov. Ako to vyriešili? Rozšírili rady služobníkov a ustanovili spomedzi členov komunity prvých diakonov.

Po rokoch ale Peter ide ďalej a povzbudzuje, aby každý člen Cirkvi hľadal a zaujal svoje miesto. "Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu", hovorí. Pamätajte, "vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla."

Už si našiel svoje miesto? Ježiš hovorí, že ho pripravil. Tak sa ho spýtaj.Publikácie a pomôcky