Rodinná katechéza / Oslava

Biblická katechéza, VII. veľkonočná nedeľa, rok A
Na stiahnutie:
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)
 • Staršia verzia katechézy (2020)

Evanjelium

 • Jn 17,1-11a, SN_02-03.
Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.
Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.
Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.
Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Katechéza

 • 1. Tajnička - SN_04-10. Do tajničky dopĺňame chýbajúce Ježišove slová z nedeľného evanjelia (meno, svete, poslal, poznali, sveta, dal). Pri niektorých slovách je obrázková nápoveda (zemeguľa = svete(a), ukazujúci prst = poslal, dve ruky = dal), alebo sú vynechané len niektoré písmená. Správna odpoveď je vždy na ďalšom snímku. Výsledok predznamenáva našu tému: oslava.
Evanjelium, ktoré sme práve počuli, je modlitba, ktorú sa Ježiš modlil pri poslednej večeri. Jedno slovo sa v nej opakovalo opakovalo asi tak päť krát. Tajnička nám povie, ktoré to bolo. A zároveň si vyskúšame, či sme dávali dobrý pozor na to, čo Ježiš hovorí.

„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba“, hovorí Ježiš. Slovo, nad ktorým budeme dnes uvažovať, je oslava.
 • 2. Oslava. Najprv budeme uvažovať nad tým, čím Ježiš oslávil Nebeského Otca (SN_11), potom ako oslávil Otec Ježiša (SN_12) a napokon ako my oslavujeme Boha (SN_13-17). Chvíľu diskutujte s deťmi o posolstve obrázkov (deti si tak osvojujú návyk čítania obrazu), potom pripojte zhrnutie. 
Ježiš oslávil Nebeského Otca aj tým, že statočne vydržal všetko to, čím ho ľudia trápili. Vydržal Pilátov súd, hoci to bolo celé nespravodlivé a nefér. Vydržal aj bičovanie, korunovanie tŕním, posmech od vojakov. Niesol kríž. Všetko bez reptania, urážania sa, trucovania alebo nadávok.

Nebeský Otec oslávil Ježiša
aj tým, že poslal anjela, aby odvalil kameň od hrobu a že Ježiša vzkriesil z mŕtvych. Na prvom obrázku vidíme ženy, ktoré idú skoro ráno ku hrobu, vidíme, že kameň je už odvalený a práve vychádza slniečko. A na druhom už máme aj Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Žije.
 • 3. Hodiny - SN_13-17. Deti môžu určiť, koľko je na snímku hodín (SN_13-15) a podľa obrázku odpovedia na otázku, akým spôsobom v tom čase oslavujeme Ježiša. Máme tam rannú modlitbu, modlitbu pred jedlom a večernú modlitbu. Podľa potreby môžete myšlienku rozvinúť.
„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna“, modlí sa Ježiš. Aj my máme svoj spôsob, ako oslavujeme Ježiša. Oslavujeme ho napríklad modlitbou. Modlíme sa vždy na začiatku nového dňa, na jeho konci, pred jedlom a podobne. 
 • SN_16-17. Ráno, na obed a večer (časy sú orientačné :-) sa modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná (Veľkonočné obdobie) alebo Anjel Pána (zvyšok roku). Môžete deti upozorniť, že na čas tejto modlitby upozorňujú aj kostolné zvony, preto zvonia ráno, na poludnie a večer. Odpozorujte si presné časy, kedy zvonia zvony vo vašom kostole (ak zvony máte a zvonia :-)
 • 4. Nedeľa - SN_18. Teraz sa ešte pozrieme na nedeľu ako deň oslavy. Tretiaci by z hodín náboženstva mali vedieť, že k nedeli patria aj slávnostné šaty, slávnostné jedlo a prestieranie (Rozprávka o Pani múdrosti). Okrem nich máme na obrázku rodinu, ktorá kráča v nedeľu do kostola.
Ako oslávime Ježiša? Nedeľa je deň, ktorý je na oslavu stvorený. Ku nedeli patrí slávnostné oblečenie, slávnostné jedlo, sviatočný obrus a samozrejme svätá omša.
 • Ako oslávime Ježiša pri nedeľnej omši? SN_19. Tým, že sa zapájame do liturgie (na obrázku máme spev a miništrantov – hmhm, ja viem, že to vyzerá ako miništrantky, ale veľmi by som to deťom nepripomínal :-). Obrázky na ďalšom snímku (SN_20) nám zase pripomínajú, že Ježiša pri omši oslávime aj pozorným počúvaním (biblické čítania), či prijímaním Eucharistie.
 • 5. Zhrnutie - SN_21. Na poslednom snímku nájdete zhrnutie spôsobov, ako chválime Ježiša. Nie sú tu samozrejme všetky, tých spôsobov je oveľa viac.

Pracovný list

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=2799
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=2800
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=2815
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=2820
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=2821
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&id=3056

Publikácie a pomôcky