Rodinná katechéza / Boh je ako...

Biblická katechéza, Slávnosť Najsvätejšej Trojice, rok A
 • Téma:
  Jeden Boh v troch osobách.
 • Charakteristika: Katechéza sa inšpiruje evanjeliovou perikopou Jn 3,16-18. Po prečítaní Božieho slova nasleduje úvodná časť, v ktorej si priblížime jadro posolstva: Boh miluje svet, Ježiš svet zachraňuje. Nasleduje príbeh, v ktorom je Trojica (jeden Boh, tri osoby) prirovnaná ku trom skupenstvám vody. Na naratívnu časť nadväzuje vysvetlenie prirovnania (Boh je ako voda) a aktualizácia (My sme ako Boh).
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Jn 3,16-18; prezentácia SN_02-03.
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Katechéza

 • SN_04. Deti môžu doplniť Jánov výrok: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
V dnešnom evanjeliu máme hneď dve skvelé správy. Evanjelista Ján nám pripomína, že Bohu veľmi záleží na našom svete. Že svet i všetko, čo je na ňom (zebry, mačky, aj teba :-) veľmi ľúbi.

 • SN_05. Citát: „Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ Môžete sa porozprávať o obrázku.
Niektorí ľudia nemajú Ježiša moc radi, a skôr sa ho boja. Myslia si, že celé dni len kontroluje, kto čo urobil zle. Evanjelista nám dnes hovorí, prečo Ježiš prišiel. On je Záchranca.
Na kúpalisku alebo na pláži pri mori je vždy nejaký plavčík. Celý deň dáva pozor na ostatných. Je tam preto, aby zachránil niekoho, keby sa topil. Ježiš je ako taký plavčík. Presnejšie on je Záchranca, Spasiteľ.

Boh je ako…

 • SN_06. Túto časť môžete zároveň predviesť. Budete potrebovať pohár, zopár kociek ľadu a hrnček.
Julka, myslím, že je druháčka, sa s ockom rozprávala práve o tomto evanjeliu. Vŕtala jej v hlave otázka: „Ja tomu nerozumiem,“ hovorila. „Povedal si, že Ježiš je Boh. Miško zase hovoril, že Boh je v nebi, taký ten s veľkou bradou. A že ešte je tam nejaký Svätý Duch. Ja už neviem, ktorý je ktorý,“ povzdychla si. 

„Tak poďme pekne postupne“, povedal ocko. „Ľudia už tisíce rokov vedia, že Boh nás i celý svet ľúbi a stará sa oň. Je ako poriadny ocko, ktorý sa stará o svoju rodinu. My sme jeho rodina, preto ho voláme Nebeský Otec. Boh je duch a preto určite nemá bradu. Ale Miško sa až tak veľmi nemýlil. Umelci často maľujú Boha ako múdreho, starého, starostlivého otca. A aby mu pridali mu pridali na  vážnosti, maľujú ho obyčajne s dlhou bradou.“
„Áno, videla som taký obraz v jednom kostole, tam dokonca držal v ruke zemeguľu.“ 

„No dobre, to je Nebeský Otec. A kto je Ježiš?“ pýtala sa ďalej zvedavá Julka.
„Boh chcel, aby ho ľudia lepšie poznali, aby sa ho nebáli, aby ho mali radi. A chcel ľudí zachrániť. Preto sa stal človekom. Narodil sa ako malé dieťatko, dostal meno Ježiš, vychovávala ho Mária s Jozefom. Ježiš je Boží Syn. Na tom obraze zo žilinského kostola sedí na tróne vedľa Nebeského Otca.“
„Mám veľmi rada Ježiša,“ povedala Julka zasnene.

„A keď Ježiš odišiel do neba, poslal nám Ducha Svätého. On je duch, nedá sa vidieť. Preto sa raz zjavil ako holubica, inokedy ako hukot z neba alebo ohnivé jazyky.“ 
„O tom sme si čítali minulú nedeľu,“ spomenula si Julka.

„Ale na náboženstve sme sa učili, že Boh je jeden,“ pokračovala. „Tak jeden jeden, alebo sú traja?“
„Boh je jeden, ale v troch osobách: Otec, Syn (Ježiš) a Duch Svätý“, odpovedal ocko.

V kuchyni...

Keď ale videl zmätený výraz na jej tvári, bez slova ju vzal za ruku a odviedol do kuchyne. Posadil Julku za stôl, postavil pred ňu pohár, z mrazničky vybral niekoľko kociek ľadu a vložil ich do pohára. Potom jej pohár vložil do rúk. Ako tak prekvapene pozerala, pohár sa od jej dlaní zohrieval a ľad sa pomaly menil na vodu. Ocko rád robieva všelijaké pokusy a Julka už vedela, že vysvetlenie príde nakoniec.

Keď sa ľad úplne roztopil, ocko postavil na sporák hrnček a prelial doň vodu z pohára. O chvíľu sa začala variť a z hrnčeka unikali obláčiky pary. Za minútku či dve bol hrnček skoro prázdny.

„Kam sa stratila voda?“ spýtal sa ocko. „Zmenila sa na paru“, odpovedala Julka.
„A kam zmizol ľad?“ pokračovali otázky. „Roztopil sa.“
„Ľad i para, to je tiež voda. Ibaže je buď tak studená, že stvrdne ako kameň, to je ľad, alebo tak horúca, až sa zmení na paru. Keby sme paru zachytili a schladili, zmenila by sa naspäť na kvapôčky vody. A keby sme vodu zamrazili, mali by sme opäť ľad. Ľad, tekutá voda, para… Stále je to tá istá voda, tá istá látka. Ale má rôzne podoby, múdro im hovoríme skupenstvá.“ 

„Takže Boh je ako voda?“ pýtala sa Julka.
„V niečom áno“, odpovedal ocko.
„Voda je len jedna, no v našom svete sa vyskytuje v troch skupenstvách – v pevnom (ľad), tekutom (voda) a plynnom (para). Aj Boh je jeden, ale v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý.“

Boh je ako voda

 • SN_07. 
Ľudia najprv spoznali Boha ako mocného a starostlivého. Boh je pevný ako ľad, ľad, ktorý sa roztápa pre iných.

Potom sa Boh stal človekom a ľudia vďaka tomu spoznali druhú Božskú osobu, Ježiša, ktorý zachraňuje a oživuje. Ježiš je ako voda pre človeka, ktorý zomiera od smädu, tak veľmi ho potrebujeme. On je prameň živej vody.

A vďaka Ježišovi poznáme tretiu Božskú osobu, Ducha Svätého. On nás dvíha k nebu a dáva nám silu. Je ako para, väčšinou ho nevidíme a nevnímame. Iba občas. Ako keď cez zimu vyjdeš von a zbadáš, že tvoj dych sa mení na obláčiky pary. Para stúpa k nebu. A Duch Svätý nás dvíha do neba. Kedysi ľudia používali paru na poháňanie strojov, napríklad parných lokomotív. V pare je sila, ktorá dokáže pohnúť vlakom. Duch Svätý nám dáva silu pohnúť našim životom.

My sme je ako…

 • SN_08.
Boh je ako voda. A my máme byť ako Boh:
 1. Ľad. Ako ľad. Nie chladní a nepríjemní, ale pevní a ochotní sa pred druhých aj roztopiť.
 2. Voda. Môžeme ako Ježiš druhým prinášať osvieženie a radosť.
 3. Para. Nemáme sa naparovať (byť namyslení), ale máme dary, ktoré dostávame od Boh, používať pre všetkých.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6810
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9583
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9589
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10519
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10520

Publikácie a pomôcky