Rodinná katechéza / Návšteva

Biblická katechéza na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, rok C

■ Evanjelium: Jn 14,15-16.23b-26 ■ Prezentácia: ODT, PPTX, CANVA ■ Metodika a pracovný list: PDF ■ 

Intro

Toto je Peter. V istý sobotný podvečer sedel práve pri televízore, ale veľmi ho to nebavilo, však to poznáte, samá reklama. Keď tu zrazu zazvonil zvonček. Pri dverách stál vysmiaty Ježiš. „Tak som tu, ako som sľúbil“, povedal. Peter bol náramne prekvapený a ničomu nerozumel. Čo sa vlastne stalo a prečo Ježiš prišiel k nemu domov, to sa dozvieme z dnešného evanjelia.

Evanjelium

 • Jn 14,15-16.23b-26Katechéza

 • Doplňovačka (prezentácia, snímok č. 6): Správne doplniť slová z vety „Dá vám Tešiteľa, ak  milujete prikázania Otca“ do citátu „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ Riešenie na snímku snímku č. 7.
 • Tešiteľ: Ježiš nazýva Ducha Svätého Tešiteľom. Spýtajte sa detí, čo ich vie najviac potešiť. Určite spomenú aj darčeky.  Na obrázku (snímok č. 7) Duch Svätý prináša Cirkvi sedem darov. So staršími ich môžete vymenovať (dary múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne pred Bohom). 

Dary dostávame na to, aby sme ich použili. Dostávame ponožky, aby sme ich nosili na nohách, bicykle, aby sme sa na nich vozili, hodinky, aby sme všade prišli včas alebo kvety, aby nám urobili radosť.

Aj Duch Svätý nám dáva svoje dary na to, aby sme ich správne využili. Majú nám napríklad pomôcť zachovávať Ježišove prikázania. 

 • Doplňovačka (snímok č. 8), správna odpoveď na nasledujúcom snímku.


Zachovávať prikázania je niekedy náročné, ale skutočne sa to oplatí. Všimli ste si, čo nám za odmenu Ježiš sľubuje? Že príde k nám a bude s nami bývať spolu s Otcom a Duchom Svätým.

 • Tu môžete premostiť so slávnosťou Prvého svätého prijímania, Eucharistia ako jeden zo spôsobov Kristovej prítomnosti v nás… 


 • Pozvanie (snímok č. 10): Na obrázku sú piati rôzni ľudia, každý z nich má v srdci nejaký dom, niekto panelák, niekto chatrč. Pred nimi stojí Ježiš a ukazuje na ich srdcia. Akoby každému hovoril: „Chcem u teba bývať.“ Spýtajte sa detí, či chcú pozvať Ježiša do svojho srdca. Môžete ho spolu pozvať krátkou modlitbou, napríklad „Príď Pane Ježišu a bývaj v nás.“ 

Späť k Petrovi

Ale späť ku ujovi Petrovi. Keď kedysi dávno počul toto evanjelium, pozval Ježiša, povedal mu:

„Ježiš, veľmi si želám, aby si spolu s Nebeským Otcom a Duchom Svätým mal miesto v mojom dome aj v srdci. Ale neviem ako to urobiť, neviem, ako ťa mať rád a ako dodržiavať všetky prikázania a tak. Pošli mi prosím Ducha Svätého Tešiteľa. Aby ma potešil a naučil všetko, čo potrebujem.“

Viete čo sa stalo po tej modlitbe? Vôbec nič. Teda presnejšie nič, čo by si Peter všimol. Žiadne ohnivé jazyky, žiadne zázraky ani nič podobné.

Ale niečo sa predsa dialo a nebolo toho málo. Najprv si to všimla Petrova manželka Lenka, neskôr aj jeho deti, potom kolegovia v práci, susedia… Peter sa pomaly menil. Bol láskavejší, trpezlivejší, vytrvalejší, štedrejší. Jasné, že všetci mali z neho oveľa viac radosti.

Duch Svätý ho nenápadne učil mať rád druhých a tým si bol s Ježišom stále bližší a bližší.

Vlastne v skutočnosti v ten večer pri jeho dverách zazvonil jeden jeho priateľ, ktorý vôbec nevyzeral ako Ježiš. Na Ukrajine začala vojna a aj do Petrovho mestečka prišli viacerí utečenci. Ten priateľ sa prišiel spýtať, či by Peter s rodinou nevedeli nejako pomôcť. Ale Peter hneď vedel, že v jeho kamarátovi prišiel Ježiš. A nie len v ňom.

Modlitba

Na záver sa môžete pomodliť desiatok ruženca „Ktorý nám Ducha Svätého zoslal“ na úmysel, aby sme vedeli Ježiša spoznať v každom, kto prichádza.

Pracovný list

 • Verzia pre tlač v metodike.

Zdroje obrázkov

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5426
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5275
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5470
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7450
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7661
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9578
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9579
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10497

Publikácie a pomôcky