Následky a sloboda

 ADV 18. december

Každý adventný deň má v liturgii svoju vlastnú modlitbu. Tá dnešná pripomína veci, ktoré nesmieme opomenúť:
  • Všemohúci Bože, ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu; prosíme ťa, nech nám prinesie pravú slobodu očakávané narodenie tvojho milovaného Syna. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Čo sa tu hovorí?
  • Ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu. Mnohé z toho, čo prežívame, je následkom dedičného hriechu. Napríklad: Si utrápený z covidu? "Poďakuj" sa Zlému, choroby sú dôsledkom prvotného hriechu. Lezú ti na nervy reakcie ľudí? No, čím myslíš, že sú ovplyvnení? Krútiš hlavou sám nad sebou, pretože sa nespoznávaš? Áno, ešte stále na teba doliehajú následky dedičného hriechu. Nie si dokonalý! To ťa samozrejme neospravedlňuje. Ale vysvetľuje a na to treba brať ohľad. Teda zvlášť keď hodnotíš reakcie druhých.
  • Nech nám prinesie pravú slobodu... Zdá sa, že nie je sloboda ako sloboda, že existuje sloboda pravá a potom všelijaké jej náhražky. Niektoré aj vcelku neslobodné, iné vyslovene falošné.
  • Očakávané narodenie... Je to to isté, čo čakáš aj ty?
  • Tvojho milovaného Syna. Aj tvojho?
  • On žije a kraľuje. Už si sa pred ním sklonil, alebo mu stále odporuješ?
Pravú slobodu prináša Kristus, nie pandemická komisia. Je to sloboda, ktorú obmedzenia neobmedzia. Iba vlastný hriech. Len či sme ju ochotní prijať?

Publikácie a pomôcky