Ťažkosti s Eliášom

ADV-02 SO

S Eliášom boli vždy len ťažkosti. Mal totiž dosť svojrázny prístup k problémom: miesto toho, aby hlasne požadoval obrátenie a nápravu tých druhých, burcoval k obráteniu všetkých. Dokonca išiel sám príkladom. Vieme, ako to dopadlo: nasledovníkov nemal veľa, väčšinu života strávil na úteku, a keď bol vzatý do neba na ohnivom voze, kde kto si možno aj vydýchol.

V neskoršom období sa medzi Izraelitmi zrodila viera v to, že Eliáš sa ešte vráti, príde pred príchodom samotného mesiáša, aby mu pripravil cestu. Zase tá lákavá predstava: príde Eliáš a urobí poriadky... s tými druhými. Miesto toho prišiel Ján Krstiteľ. S výzvou, aby sme dovolili urobiť poriadok so sebou.

Iná dobrá cesta naozaj nie je. Iba zmena vlastného života k lepšiemu.

Publikácie a pomôcky