Videokatechéza: Nestačí modliť sa, keď sa modlíme

Dvaja muži, chrám a modlitba. Podobenstvom O farizejovi a mýtnikovi vnáša Ježiš nové svetlo aj do nášho dialógu s Bohom.

https://youtu.be/lloC6GNIx30

Charakteristika: Na podklade podobenstva o farizejovi a mýtnikovi odhaľujeme niektoré nedostatky modlitby a komunikácie s druhými ľudí farizejského typu. 

Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Nestačí modliť sa, keď sa modlíme (Farizej a mýtnik, Lk 18, 9-14)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky