Hľadať Ježiša

Sväté neviniatka

"Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil," hovorí vo sne anjel Herodesovi. Sú rôzne dôvody, prečo ľudia hľadajú Krista. Niekto preto, že sa mu chce pokloniť, iný preto, že mu chce priniesť dar, ďalší preto, že u neho hľadá útechu. A iný preto, že v Ježišovi vycítil hrozbu.

  • Prišiel som sa mu pokloniť. Prečo? Možno preto, že je pre mňa Pán pánov a Kráľ kráľov, ktorému sa chcem úplne podriadiť. Alebo je v tom trochu podlízavosti a vypočítavosti. Možno pekný zvyk, zachovaním ktorého sa nič nepokazí. A možno z každého niečo.
  • Prinášam mu svoj dar. No nie je dar ako dar. Niekto dáva veľa a niekto málo, a pritom obaja môžu dať všetko. Možno si dar mýlim s preddavkovou platbou za nejakú službu. Možno len neviem  inak vyjadriť, že Kristus je všetko, čo mám. Možno som ma poteší, keď ma niekto pri tom vidí. A možno z každého trochu.
  • Cítim sa ohrozený. Kým? Herodes sa cítil ohrozený Kristom, bál sa o trón. Ak mám z Ježiša obavy, je to možno tým, že som obsadil miesto, ktoré mi neprináleží. Alebo neobsadil, ale tróni na ňom nejaká falošná modla. A to by bol skutočne dôvod na strach.
Prečo hľadáš Ježiša?

Publikácie a pomôcky