Hľa, služobnica Pána

ADV-04 NEB

Predstav si, že by stačilo rozhodnutie jediného človeka a toto všetko skončí. Myslím teda covid a všetky veci s tým spojené. Každý chorý by mohol byť uzdravený a nikto by viac neochorel. Teda kto chce, ten by bol uzdravený a ochorieť by mohli už len šialenci, ktorí by sa tak dobrovoľne rozhodli. Ak by sa niekto taký vôbec našiel. Toto všetko by záviselo od rozhodnutia jediného človeka. Ak bude súhlasiť, on sám bude nepredstaviteľne trpieť. Ten človek stojí pred voľbou: buď on, alebo ostatní. Strašná voľba. Najmä ak si uvedomíme, že trpieť v jeho prípade znamená obetovať život vlastného dieťaťa, byť pritom, keď bude zomierať. A vedieť, že tí zachránení to nikdy nepochopia.

V dejinách sa už niečo také stalo. Len išlo o nákazu, v porovnaní s ktorou je aj covid neškodnou chripôčkou. Tým človekom, od ktorého všetko záviselo, je Mária. 
Ale nepredbiehajme. Keď prišiel anjel k Márii s výzvou, celé nebo zatajilo dych a všetci s napätím čakali, čo povie. (Teda nebo by zatajilo dych, keby anjeli potrebovali dýchať, ale asi nepotrebujú.) Keby o tom ľudia vedeli, organizovali by pochody a protesty, žiadali by vlády, aby ju prinútili povedať áno... Našťastie o tom ľudia nevedeli. A nebo nikoho nenúti.
A jej odpoveď? "Pozri, som Pánova služobnica. Myslíš, že by som odmietla?" Teda ona to povedala inými slovami, ale obsah je ten istý: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."

Prvé Vianoce nie sú o žiadnej sladkej idylke, ale o ťažkom rozhodovaní sa medzi poslušnosťou, ktorá zachráni mnohých, ale bude stáť strašne veľa a pohodlným pokojom človeka, ktorý rieši len seba a druhí sú mu viac menej ukradnutí.

Vlastne aj tieto Vianoce budú tak trochu o rozhodovaní sa medzi poslušnosťou, ktorá zachráni aspoň niektorých, ale bude niečo stáť, alebo neposlušnosťou, ktorá nepomôže nikomu. 
Včera som dostal jeden naštvaný email, podľa ktorého nám do kostola veselo chodí niekto, kto má sedieť doma v karanténe. Nedozvedel som sa, kto to je. Ani neviem, či je to pravda, omyl, alebo nedorozumenie. No ak by sa niečo také stalo, nemalo by to nič spoločné so zbožnosťou.

Mária nás učí poslušnosti. Poslušnosti, ktorá môže zachrániť aspoň niektorých. A to je teraz dôležité.

Publikácie a pomôcky