Katechéza v rodine: 4. adventná nedeľa

Katechéza v rodine: 4. adventná nedeľa, rok B (20.12.2020)

Charakteristika: V katechéze, ktorá je určená pre rodiny s deťmi si na podklade evanjeliového rozprávania priblížime modlitbu Anjel Pána.
Téma: Advent, čas nádeje.

Pomôcky a príprava

  • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo a adventný veniec a ruženec. V Písme si vyhľadajte stať Lk 1, 26-38. 
  • Ku katechéze budete potrebovať obrázky a postavičky z prílohy.

Evanjelium

  • Ten kto vedie domácu katechézu sa prežehná, zapáli všetky sviece na adventnom venci a prečíta biblický text. Ak je to možné, všetci pri tom stoja. 
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Katechéza a aktivity

Zvestovanie

  • Pomocou postavičiek anjela a Márie zopakujte s deťmi evanjeliový príbeh. Väčším deťom môže prísť vhod aj doplňovačka z prílohy, stačí podľa textu evanjelia dopísať chýbajúce slová.

Modlitba Anjel Pána

  • V minulotýždňovej katechéze sme prepojili evanjelium o svedectve Jána Krstiteľa s tajomstvami posvätného ruženca. Ak sa deti počas týždňa modlili ruženec, dnešný evanjeliový príbeh by mohli objaviť v modlitbe Zdravas‘ Mária, prípadne v prvých dvoch tajomstvách Radostného ruženca. No udalosť zvestovania sa premietla aj do modlitby Anjel Pána. Ak ju deti nepoznajú, je to príležitosť, aby sa ju naučili.
Dnes sa naučíme modlitbu, ktorá hovorí presne o tom, čo sme práve čítali. Začína krátkym pripomenutím toho, čo urobil anjel a čo sa vlastne stalo.
  • Prvá časť modlitby („Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.) je napísaná v ľavom hornom rohu. Prečítajte s deťmi verš a položte do kruhu postavičku anjela. 

Potom si v modlitbe pripomenieme Máriinu odpoveď: „Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
  • Prečítajte s deťmi nápis v menšom kruhu vpravo dole a postavte do kruhu postavičku Márie.
Napokon v modlitbe hovoríme o tom, čo sa stalo ďalej. Keď Mária súhlasila, že bude mamou, Boh stvoril v jej vnútri, pod srdiečkom, nový život. Slovo, ktoré dala Bohu, keď povedala, že je služobnica a nech sa stane ako on chce, sa stalo živým. Preto v modlitbe hovoríme: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ 
  • Vlepte do postavičky Márie dieťatko Ježiša.
Ježiš je to Slovo, ktoré sa stalo živým telom a odvtedy žije medzi nami. Najprv, pred narodením, žil malý Ježiš v tele svojej mamy Márie, tak ako každé dieťatko. A potom, jednej noci, sa konečne narodil. Stalo sa to v Betleheme a my si to pripomenieme už o pár dní.
  • Môžete ešte deťom vysvetliť, že modlitbu Anjel Pána prednášame tri krát denne, ráno, na obed a večer. Pripomínajú nám to aj kostolné zvony, ktoré obyčajne v tomto čase zvonia. Takto napríklad (https://www.youtube.com/watch?v=KstEwPH_JfA) vyzerajú a zvonia zvony nášho kostola.

Modlitba

  • Katechézu zakončite spoločnou modlitbou Anjel Pán.
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas', Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj obrázkov

Publikácie a pomôcky