O rozkotúľaných perlách

CR-17 NE A

Prvé dve podobenstvá dnešného evanjelia v jednoduchosti vystihujú vzťah Božie kráľovstvo - kresťan. Nebeské kráľovstvo je ako poklad (prvé, o poklade na poli) a kupec (druhé, o perle a kupcovi). Čo to znamená?

Poklad. Ježiš prirovnáva nebeské kráľovstvo k pokladu. Poklad je pre nás symbolom niečoho veľmi cenného. Pravda, keby dnes nájdeš na svojej roli nejakú truhlicu so stredovekými mincami, asi by si z toho veľmi nezbohatol a ešte by si asi musel zabezpečiť archeologický prieskum ;-). Ale pre starovekého človeka by nájdenie pokladu pravdepodobne znamenalo radikálnu zmenu života. Ide, predá všetko čo má a dá to za to pole, lebo nadobudnutím náleziska sa stáva aj majiteľom nálezu. Ten poklad mu za tie komplikácie s bankou, notármi a s vybavovačkami na katastri stojí.
Čo nám to hovorí? Že nebeské kráľovstvo je hodnota, pre ktorú sa oplatí obetovať hoci aj všetko. Neváhaj. Ak ten poklad zazrieš, získaj ho! Alebo presnejšie staň sa jeho súčasťou.

Perla. A to sme pri druhom podobenstve. Aj tu je niečo veľmi cenné - perla, tak vzácna, že aby ju kupec legálnym spôsobom mohol získať, musí predať ostatný hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Lenže tento raz je nebeské kráľovstvo tým kupcom. 
Kto tá perla? Ponajprv si to ty! Pre nebeské kráľovstvo si tak vzácny, že Kristus predal aj svoj život, aby ťa získal, aby ťa vykúpil z moci zla. Tak si vzácny v jeho očiach. A odkedy mu patríš, si súčasťou toho pokladu nebeského kráľovstva. 
A potom sú iní, ktorí patria k pokladu, ako perly, čo sa rozkotúľali, naši bratia a sestry vo viere, ktorí sa vzdialili. Oni sú cenní v Božích očiach. A verím, že aj v tvojich. Preto nám musí záležať na tom, aby sme ich získali (späť). Aby objavili poklad, ukrytý v poli, za ktorý sa oplatí aj obetovať.

Rozkotúľané perly. Tými rozkotúľanými perlami sú napríklad deti našej farnosti, ktoré sú od nás vzdialené a bežne ich medzi nami nevidíme. Niekedy preto, že sa rodičia boja priviesť ich na svätú omšu, aby náhodou niekoho nevyrušovali. Častejšie však asi preto, že sú vzdialení sami rodičia. Keď sa medzi nami čas od času ukážu, sú ako tie korálky, čo sa rozkotúľali po zemi, neposedné a neurdžateľné. Vyrušujú nás, nabúravajú naše pohodlie, prekážajú nám v urputnej snahe aspoň trochu sa sústrediť. Pozor, napriek tomu všetkému, oni sú naši, sú vzácnymi perlami a my musíme byť pripravení veľa obetovať, aby sme ich získali.
Alebo mládež. Veľká časť mladých z našej farnosti zrejme žije bez Boha. A určite žijú bez nedeľnej svätej omše a bez vzťahu s kresťanskou komunitou. Musíme hľadať spôsob, ako tieto roztratené vzácne Božie perly získať. A musíme byť pripravení aj niečo pre to obetovať preto, aby aj oni objavili poklad, do ktorého patria už od svojho krstu.
Perla sa môže sama odkotúľať, stratiť, zapatrošiť. Ale nemôže sa sama od seba nájsť, objaviť, zodvihnúť z blata a vložiť späť do náhrdelníka, do ktorého patrí, nedokáže sa sama vrátiť k ostatným perlám, spolu s ktorými tvorí ten vzácny poklad.
Zakotúľaná perla potrebuje niekoho, kto ju bude hľadať, nájde ju a obetuje sa pre jej získanie. Potrebuje práve teba.

Publikácie a pomôcky