Z úhľadných kôpok vytrhanej buriny sa nikto nenaje...

CR-16 NE A

Pútnik prechádzal cez mŕtve mesto. Všade len ruiny, pokrivený odraz dávnej slávy. "Podľa legendy chcel posledný kráľ vybudovať mesto bez zla a tak prísne trestal aj najmenší zločin," vysvetľoval sprievodca. Potom ukázal na jedinú stavbu, ktorá ešte stála, mohutnú a nedobytnú, mnohokrát prestavovanú a rozširovanú. Väznicu. Úbohý kráľ! Zabránil svojim ľuďom konať zlo. Ale nenaučil konať dobro. A jeho mesto spustlo.

Minulú nedeľu sme počúvali podobenstvo o rozsievačovi Božieho slova. Dnes hovorí Ježiš ďalšie, o poli, pšenici a kúkoli. Pôdou je tento svet. Rozsievač je Kristus. A my sme tentoraz tými semienkami, vďaka ktorým má tento svet dostať nový život. Príbeh je rozšírený o Nepriateľa, ktorý ku Božiemu slovu prisieva burinu.
To Diabol, ten večný Nepriateľ, robí už od začiatku stvorenia. K Božiemu slovu prisieva lži a polopravdy. A medzi tých, ktorí patria Bohu, infiltruje sabotérov, ktorí túžia len po jedinom, ničiť Božie dielo. 

Akokoľvek je lákavé niečo iné, musíme si pamätať, kde je naše miesto. Našou úlohou je dať svetu úrodu dobra, nie vytrhávať burinu. Nie odstraňovať zlo, ale tvoriť a prinášať dobro.
Nakoniec veď väčšina zla vo svete je ako tma. A naše pokusy odstrániť ho majú asi takú pravdepodobnosť úspechu, ako vylievanie tmy z miestnosť vedrom cez okno.

Sústreď sa na úrodu. Tá je dôležitejšia, než kopy vytrhanej buriny. Z tej sa nikto nenaje. Prečítaj si každý deň krátky úryvok zo Svätého Písma. Prijmi ho ako semienko, ktoré do teba sadí Boh. A daj mu vyrásť. Hľadaj spôsob, ako ho uskutočniť vo svojom živote.

Publikácie a pomôcky