Matka a bratia

CR-16 UT

Ježiš vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia." Vlastne ak si pokrstený, môžeš spokojne povedať to isté. Pozrieš sa na kresťanov a povieš si: "Toto je moja Matka Cirkev. Toto sú moji bratia a sestry."
No v súvislosti s touto myšlienkou sa vo mne rodia hneď dve otázky:
  • Cítiš sa medzi nami tak, že naša miestna Cirkev, napríklad farnosť, je ti Matkou a my sme pre teba bratmi a sestrami? Lebo ak sa pri nás cítiš ako pri matke, ktorá pri prvej príležitosti odložila svoje dieťa do jaslí, aby neobmedzovalo jej kariéru, ak sa nesprávame tak, že by si v nás rozpoznal bratov a sestry..., potom musíme robiť pokánie.
  • Čo budeš robiť preto, aby druhí kresťania v tebe spoznávali milujúceho brata alebo milujúcu sestru?
Odpovede na tie otázky sú dôležité. Od nich závisí, či si každý kresťan vo farnosti bude môcť v nedeľu pri pohľade na plný kostol povedať: "Hľa, moja matka a moji bratia" a sestry.

Publikácie a pomôcky