Boh nehovorí naprázdno...

CR- NE A

Dnešná modlitba dňa celkom výstižne vyjadruje hlavné myšlienky nedeľnej liturgie. V modlitbe hovoríme: "Milosrdný Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu; pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu." Máme tu vlastne tri témy:
 • Boh, ktorý ukazuje blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu,
 • kresťan, pripravený odmietnuť, čo sa protiví jeho viere,
 • veriaci, usilujúci sa o to, čo zodpovedá dôstojnosti jeho povolania kresťana.
https://pixabay.com/images/id-865152/
Tie isté témy môžeme nájsť aj v čítaniach dnešnej nedele:
 • Boh, ktorý ukazuje blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu, je rozsievačom z dnešného evanjelia. Starovekí ľudia si nemohli dovoliť nechať polia neobrobené alebo premeniť úrodnú pôdu na logistické sklady nadnárodných firiem. Keby nevyšiel rozsievač na jar rozsievať pšenicu, už na jeseň by prišiel hladomor rozsievať smrť. Boh rozsieva Slovo z toho istého dôvodu: aby si nezahynul, ale aby si mal večný život. Problém je len v tom, že telesný hlad si všimneme rýchlo. To, že trpíme podvýživou Slova, môže byť nenápadné, ale zničujúce.
 • Kresťan, pripravený odmietnuť, čo sa protiví jeho viere, to je pôda, ktorá príjme zasiate slovo, a nedovolí, aby bolo zničené bez úžitku.
  • Tými vtákmi z podobenstva, čo vyzobú zrno skôr, než zapustí korene, je nevedomosť. A preto sa kresťan vzdeláva vo svojej viere. Aby vedel, čo odmietnuť a čo prijať. Inak sa niekedy stáva, že kresťania, v mene zbožnosti, prijímajú hlúposti, a odmietajú to, čo je skutočne dôležité.
  • Skalou a kamením je nestálosť človeka, ktorý sa nadchne raz pre to, potom pre druhé... Ako malé dieťa, ktoré má tak veľa hračiek, že sa nemá s čím hrať. Čo urobí múdra mama? Pomôže mu, aby si vybralo dve - tri a ostatné uložia do krabice a odnesú na povalu. Pretože na dve - tri hračky vie svoju pozornosť prerozdeliť. Na milión nie. A čo urobí múdry kresťan? Odloží všetko, čo ho rozptyľuje.
  • Tŕním a bodľačím sú starosti, teda veci, ktorými sa človek donekonečna trápi, hoci nie je v jeho moci s nimi pohnúť. 
 • Napokon veriaci, ktorý sa usiluje sa o to, čo zodpovedá dôstojnosti jeho povolania kresťana, je ten, kto si Slovo vypočuje a hľadá spôsob, ako ho urobiť skutočným vo svojom živote. Lebo vie, že Boh nehovorí naprázdno. "Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému," hovorí v dnešnom prvom čítaní, "tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie."
"Rozsievač vyšiel rozsievať." Čo s tým spravíš?

Publikácie a pomôcky