Vráťte sa...

CR-16 PI


Pod pastiermi tu má Jeremiáš na mysli tých, ktorí vedú ľud krajiny. Pretože jeho krajina nemala v tom čase šťastie ani na kráľa, ani na jeho radcov a Jeremiáš sa ich snaží vyburcovať, lebo vedú svoj ľud ku skaze. Ale nepočúvajú ho, pohŕdajú ním, chcú ho umlčať. Nie len pastieri, ale aj ľud krajiny. Lebo vec sa má tak, že všetkým to viac menej vyhovuje. Zjednodušene povedané aký ľud, taká vláda. A to ešte nepoznali parlamentné voľby. 

Jeremiášovmu ľudu nevládnu pastieri podľa Božieho srdca, lebo ľud nestojí o život podľa Božieho srdca. Niet ľahkých riešení v podobe výmeny kráľa. To by bol možno Jeremiáš populárny. No on ohlasuje reálne a účinné riešenie: "Vráťte sa, odpadlí synovia" k Pánovi, svojmu Bohu. "A dám vám pastierov podľa môjho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro." Ľud, ktorý odpadol od Boha, by sa rýchlo zbavil aj toho najsvätejšieho kráľa. Najprv sa musí vrátiť k Bohu.

Toto je jediná cesta. Ale Jeremiášov ľud ju vtedy odmietol. A dopadli ako dopadli. Napriek tomu má jeho ohlasovanie veľký význam. Napríklad pre nás. 

Publikácie a pomôcky