Prestaňte a učte sa

https://pixabay.com/images/id-4541460/
CR-15 PO

"Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu," hovorí v dnešnom prvom čítaní Boh prostredníctvom proroka Izaiáša.
Zaujala ma tá dynamika: "Prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro!" Zlu sa učiť veľmi netreba, to nám tak nejako samo, stať sa "zlým", to jedného nestojí skoro žiadnu námahu. Naopak dobru sa učiť treba, často na vlastných chybách a zlyhaniach.
Ak chceš skutočne skoncovať so zlom vo svojom živote, sústreď sa na konanie dobra, uč sa robiť dobre. Veď preto na začiatku svätej omše s hanbou priznávame, že veľa zhrešili, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Ak chceš druhému pomôcť, aby skoncoval so zlom, nauč ho robiť dobro. Napríklad tým, že mu budeš dávať dobrý príklad. Stále.

Publikácie a pomôcky