Videokatechéza: Tri najväčšie pokušenia

Diabol je ako mafián, ktorý pre dosiahnutie svojich cieľov neváha využiť akékoľvek prostriedky a vynaložiť akékoľvek úsilie. Nezdráha sa podvádzať, klamať, vydierať, zastrašovať, a ak nič nezaberá, kľudne použije aj hrubú silu… N najradšej má korupciu. Je presvedčený, že každý svoju má svoju cenu, na každého existuje nejaká návnada, ktorej neodolá. Len ju objaviť. Túto taktiku skúša aj na Ježiša krátko po jeho krste v Jordáne...


Charakteristika: Cez príbeh Ježišovho pokúšania na púšti nás Božie slovo učí zdolávať najväčšie pokušenia, ktorými sa nás Diabol snaží odvrátiť od Boha.

Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Ježiš nás učí zdolávať tri najväčšie pokušenia života (Pokúšanie na púšti, Lk 4, 1-13)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky