Kľúčové stretnutie

CR-02 PI

"Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba," spieva sa v dnešnom žalme. 

Je to naozaj radostné stretnutie dvoch dvojíc: milosrdenstva a spravodlivosti s pokojom a vernosťou. Spravodlivosť a pokoj sú zo svojho stretnutia tak nadšené, že sa láskyplne pobozkajú.

Je to stretnutie, ktoré prekonáva tú najväčšiu bariéru: Vernosť, a to isté sa týka aj pokoja, vyrastá zo zeme, spravodlivosť a milosrdenstvo bývajú v nebi.

Boh je milosrdne spravodlivý a spravodlivo milosrdný. Tomu sa nám treba (od neho) ešte veľa učiť. No vernosť a pokoj sú v našich silách a schopnostiach už dnes. Vernosť, ktorá vyrastá zo zeme.

Boh je milosrdný a verný. Ty sa dnes sústreď na vernosť a pokoj. A určite prídete do bodu, v ktorom sa stretnete.

Publikácie a pomôcky