Škola, ktorá funguje aj počas lockdownu

CR-02 PO

Keď sa Boh stal človekom, musel sa učiť všetko, čo sa my ľudia naučiť potrebujeme. Sedieť, chodiť, rozprávať, umývať si zuby...

Chodiť a rozprávať ho naučili rodičia. Čítať a písať sa naučil v škole. Poslušnosti, hovorí autor Listu Hebrejom, sa naučil z toho, čo vytrpel ("A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.").

Naučiť sa poslušnosti, to potrebujeme rovnako (ak nie viac), ako vedieť chodiť, rozprávať, čítať a písať. A na rozdiel od čítania a písania sa poslušnosti môžeme učiť aj počas lockdownov a covidových obmedzení. 

Vlastne zvlášť počas nich, najmä ak platí, že sú naším trápením. On "z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti." A ty?

Publikácie a pomôcky