Príhovor pre deti / V ambulancii

www.laprovidencia-reflexionespersonales.blogspot.com

CR-01 ST: Mk 1, 29-39

K dnešnému evanjeliu som našiel milý obrázok. Je na ňom ambulancia, Nebeský Otec v lekárskom plášti a s fonendoskopom a zástup zúbožených, chorých ľudí, na čele ktorého stojí napoly spľasnutá zemeguľa a hneď za ňou zúbožený kostol (cirkev). Boh Otec (Dr. Abba) ponúka všetkým jediný liek, najlepšie riešenie: Ježiša Krista.
Ako to už s liekmi býva, čím vážnejšia choroba, tým náročnejšia liečba a lieky, ktoré vôbec nemusia chutiť.
Ježiš je riešením pre náš svet, pre Cirkev, pre každého z nás. Nie ten presladký (neexistujúci) Ježiško. Skutočný Ježiš Kristus so svojou niekedy veľmi náročnou terapiou, akou je napríklad požiadavka: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás!“

Publikácie a pomôcky