Dvojsečný meč

CR-01 SO I.

Ale pozor! Predstava že Božie slovo bude mečov v ruke kresťana, účinnou zbraňou v krížovej výprave proti komukoľvek..., by bola scestná! Povedzme si úprimne: tým, ktorí sa pasujú do pozívie našich nepriateľov, príde Biblia ako argument skôr na smiech.
Autor listu Hebrejom kladie dôraz na niečo iné: Božie slovo je ostré a účinné a je vynikajúcim nástrojom na našich vlastných myšlienok a zámerov od tých, ktoré v nás vzbudzuje Boží Duch. Povedané jeho slovami: oddeľuje ducha od duše.
Božie slovo je účinný nástroj. Nie proti iným, ale za nás samých.

Publikácie a pomôcky