Príhovor pre deti / Nepočítaj zrnká...

http://lecturasdeldiadehoy.blogspot.sk

CR-03 ST: Mk 4, 1-20

Mám rád podobenstvo o rozsievačovi. Fascinuje ma rozšafnosť, s akou rozsieva slovo. Kristus nepočíta zrnká. Zmysel obrazu je jasný, my sme pôda, od nás závisí, aká...
Ale predsa: sme aj rozsievači. A Kristus – rozsievač nám dáva príklad. Ak seješ dobro, nepočítaj zrnká. Radšej viac, než málo. Nič tým nepokazíš!

Publikácie a pomôcky