Príhovor pre deti / Ježišova odpoveď

www.palabrasvidayamor.blogspot.com

VIA-Krst Krista Pána NE B: Mk 1, 7-11

Keď Ježiš vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Pýtal som sa detí, čo asi nasledovalo, čo Ježiš odpovedal na tie slová.
Dve odpovede ma dostali. Prvá: Ježiš odpovedal "Amen". Druhá: Ježiš odpovedal "Aj ja ťa ľúbim, Ocko."  
Myslím, že obidve odpovede by mohli byť správne. A obe sú inšpiratívne, pretože slová "Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra..." zazneli nad každým z nás v deň nášho krstu. Odpovedz Otcovi na ne: "Amen, nech sa stane, chcem byť tvojím milovaným, tvojou milovanou." Alebo môžeš povedať: "Aj ja ťa ľúbim, Ocko." 

Aby som bol ale k Markovi spravodlivý, tá Ježišova odpoveď v jeho evanjeliu je. Nie v slovách, ale v skutkoch. Ježiš počul slová ty si môj milovaný Syn... a ako odpoveď na ne začal svoju verejnú činnosť, ktorá bola zavŕšená na Golgote. To bolo jeho bez slov vyslovené amen, milujem ťa.

Publikácie a pomôcky