Nie, nevieš!

CR-01 UT: Mk 1, 21-28

Diabol má v tom jasno. Respektíve tvári sa absolútne zorientovane. Ako vždy keď kričí: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Pointa je, že (nie len v tomto prípade) nevie vôbec nič, nerozumie ničomu a strieľa naslepo.
Lenže pravda je taká, že Ježiš Kristus neprišiel nikoho zničiť (dokonca ani Diabla, ten sa zrejme zničí sám). Prišiel zachrániť. Nie bezbolestne a nie bez (aj) našej bolesti. Nie bezstarostne. Ale reálne.
V kontexte predreferendovej antikampane mi to pripomína všetkých tých odborníkov na kresťanstvo, vieru a veci podobné, kritikov, ktorí presne vedia, že sme prišli (z)ničiť, hubiť, obnoviť stredovek, hon na čarodejnice a zobrať ľuďom práva, ktoré mimochodom ešte nemajú. Myslím, že nevedia.
Diablove i diabolské riešenia sú bezbolestné (pre prijímateľa, nie však pre ostatných dotknutých), bezstarostné, nenáročné, jednoduché, politicky korektné... a neúčinné a škodlivé.


Toto je nad naše schopnosti. Ale my predsa nie sme sami: „Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi.“


Publikácie a pomôcky