Semienka

CR-03 PI: Mk 4, 26-34

A nielen s Božím kráľovstvom, ale so všetkým dobrým i zlým, čo človek zaseje do iného človeka. Dobre to vidno na deťoch... Stačí, ak sa v rodine nadáva. Dieťa si to naoko nevšíma, ale semienko v ňom klíči a rastie... a raz prinesie úrodu: najprv steblo – to už vidno, zrazu všetci počujú, čo sa naučil, potom klas – už to nie je len to, čo sa naučil vo svojej rodine! A napokon zrno v klase...
Na druhej strane rovnako to funguje aj s dobrom, zasiatym do človeka. Ani to hneď nevidno, ale určite vyrastie v steblo a klas a prinesie úrodu dobra, ktoré sa rozšíri ďalej.
Čo ste dnes zasiali do ľudí okolo seba?

PS: Na semienka bude dobré myslieť aj 7. februára...

Publikácie a pomôcky