Boh prehovoril:

CR-01 PO (I.)

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi...“ Takto vzletne začína autor listu Hebrejom.
Áno, žijeme v posledných dňoch, keď Boh k nám prehovoril v Synovi. A čo hovorí? Prvé Ježišove slová ktoré zaznamenáva Marek, sú skutočnou výzvou: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“


Domnievam sa, že výber čítaní dnešnej liturgie slova nás oprávňuje spojiť tieto dve témy do jednej: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Publikácie a pomôcky