Príhovor pre deti / Kde býva Ježiš?

CR-02 NE B

A čo tak spýtať sa niekoho iného? "Kde býva Ježiš?" Pýtal som sa dnes na detskej omši. Odpovede? Väčšinu vytušíte aj sami:  v nebi, v eucharistii, v kostole, v Písme, medzi nami...

Všetky sú správne. A je ešte minimálne jedna, ktorá je zároveň výzvou: "Ježiš býva u nás doma!" Pretože sme kresťania.
Jeden z tých učeníkov sa spýtal Ježiša: „Učiteľ, kde bývaš?“ Ježiš odpovedal: "Poďte a uvidíte!" A myslím, že ich zaviedol do domu svojich priateľov, u ktorých sa na pár dní uchýlil.

No a nakoniec som rozdával nálepky s textom: "U nás býva Ježiš. Poďte a uvidíte!" Treba si tam doplniť meno rodiny a nalepiť na dvere. Máte na to odvahu?


Publikácie a pomôcky