Záplata

CR-02 PO: Mk 2,18-22

Nie vždy platí, že staré je lepšie ako nové, ani že nové je lepšie ako staré. A občas sú staré a nové úplne nezlúčiteľné. V dnešnom evanjeliu nás Ježiš upozorňuje: nik neprišíva záplatu z novej látky na staré rúcho.
Občas máme chuť staré diery zakrývať novými záplatami. Napríklad staré hriechy, s ktorými si nevieme, alebo nechceme dať rady. Je lákavé a pomerne jednoduché staré zlo prekryť záplatou nových výhovoriek. Ale dlhú trvácnosť to mať nebude.

Jediným skutočným riešením je obrátiť sa chrbtom k pokušeniu a čelom k riešeniu – ku Kristovi.

Publikácie a pomôcky