Ak chceš, môžeš...

CR-01 ŠT: Mk 1, 40-45

Zaujala ma jediná veta, ktorú hovorí malomocný z dnešnej evanjeliovej perikopy: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ V inom preklade veta znie: „Keby si chcel, môžeš ma očistiť.“ 
Netuším, prečo neprosí priamo. Akoby na jednej strane spochybňoval, že mu Ježiš chce pomôcť a na druhej nebol ochotný prevziať zodpovednosť za svoje prípadné uzdravenie. Že má nejaký problém možno vytušiť aj z toho, že keď je uzdravený, koná výslovne proti Ježišovým pokynom.
A vlastne o tom to je: Ježiš je skutočne naším riešením. Je jediným účinným liekom pre náš čas. Ale prijať ho môžeme len „celého“, so všetkým, bez vyberania si podľa vlastného kľúča.
Tak či onak minimálne v jednom je malomocný hodný nasledovania. Povedz Ježišovi: "Ak chceš, môžeš... Ja chcem. Som pripravený." Za ... si doplň to, z čoho máš obavy.

Publikácie a pomôcky